nakanoya-test

中野うどん学校前掛け

¥1,650

中野うどん学校でも使用している前掛け。
これであなたもうどん職人に!

●原材料名
綿100%